Vi garanterer:

Som patient på klinikken kan du forvente at blive behandlet efter de nyeste metoder, og du kan være sikker på, at der kun anvendes førsteklasses materialer til fremstillingen af dine tandproteser.

Klinik for Tandproteser er den eneste i Danmark, som tilbyder dig en unik garantiordning fra 6 måneder og op til 9 år, alt efter den endelige behandlingstype. Det er dog en betingelse, at din tandprotese skal kontrolleres og evt. tilpasses mindst en gang om året, da din mund og dine gummer forandrer sig med alderen – ligesom resten af kroppen.

Tandsten, misfarvninger og belægninger dannes ikke kun på naturlige tænder. De sætter sig også på tandproteser – ikke bare på protesen, men også på basismaterialet. Sådanne belægninger og misfarvninger skal fjernes mindst to gange om året. Der er selvfølgelig nogle, der har tendens til at danne dette mere regelmæssigt end andre. Klinik for Tandproteser giver også små fif eller maskinelle hjælpemidler til hjemmebrug til sine patienter.

Det årlige kontroleftersyn sikrer dig en velfungerende tandprotese, der ikke generer – og et naturligt smukt smil. For de fleste er det en direkte nydelse at få en frisksmagende højpoleret tandprotese i munden igen. Ved kontroleftersyn mindst en gang årligt kontrollerer vi også, at din proteses pasform er helt i orden. Det er en ubetydelig udgift, som lønner sig på mange måder.

Garantien dækker, hvis der opstår:

  • unaturlig slitage
  • brud, der ikke skyldes voldelig overlast
  • alle skader, der skyldes fejl eller mangler ved de anvendte materialer eller i fremstillingsprocessen.


Garantien dækker ikke:

  • naturligt slid
  • dårlig pasform
  • misfarvninger
  • når der er tale om gummer, der svinder.


Er uheldet ude, kan du forvente at blive hjulpet hurtigst muligt, og vi har selvfølgelig døgn- og weekendvagt. Kom ind på klinikken og hør mere.


Samme med din nye tandproteser får du udleveret et garantibevis og et rengøringsskema, der fortæller dig om den korrekte vedligeholdelse af din nye tandprotese.